Oudenaardestraat

Situering

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Oudenaardestraat kadert in de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anzegem (december 2014) om een gemeentelijk RUP op te maken voor de percelen die bestemd zijn voor milieubelastende industrie en nijverheid gelegen langs de Oudenaardestraat te Vichte. In oktober 2015 besliste de gemeenteraad de procedure te bespoedigen en werd het plangebied beperkt tot de zijde Steverlynck ten zuiden van de Oudenaardestraat. In navolging daarvan wordt nu voor het gebied ten noorden van de Oudenaardestraat een gemeentelijk RUP opgesteld.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging liep van 24/02/2020 t.e.m. 24/04/2020                   

Het eerste participatiemoment vond plaats op 27/02/2020 om 19 uur in ‘t Prutske cultureel centrum De Stringe, Ommersheimplein 5, 8570 Anzegem
 

Dossierstukken