Pareelstraat wijziging B

Situering

Het RUP ‘Pareelstraat wijziging B’ wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 24 maart 2005.
In het BPA nr. 12 Pareelstraat werd een ontsluitingsweg naar een parking van het achterliggende koopcentrum (Molecule) voorzien in het plangebied. Op vandaag wordt de parking echter ontsloten via de Pareelstraat. Op de kruising van de Pareelstraat en de Ingooigemstraat wordt een lichtenregeling voorzien. Hierdoor zullen de huidige mobiliteitsproblemen ter hoogte van de Pareelstraat aangepakt worden en is er geen noodzaak meer om de parking te ontsluiten via de ontsluitingsweg zoals voorzien in het BPA. De omgevingsvergunningsaanvraag om het kruispunt aan te passen, werd ingediend bij de Vlaamse overheid. De procedure voor deze omgevingsvergunningsaanvraag is lopende op het moment van de finalisatie van de startnota.
De percelen langs de Ingooigemstraat waar de ontsluitingsweg werd ingetekend in het BPA, waren in het gewestplan bestemd als woongebied met landelijk karakter. De gemeente wenst opnieuw bouwmogelijkheden te geven aan deze percelen. Daarnaast wenst de gemeente de achterliggende gronden terug een agrarische bestemming te geven. 
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging: vanaf 9/11/2018 t.e.m. 7/1/2019   
Participatiemoment: 22 november 2018 om 19u30 in ‘t Prutske cultureel centrum De Stringe, Ommersheimplein 5, 8570 Anzegem
 

Dossierstukken