RUP Oudenaardestraat

Situering

Het plangebied bevindt zich op de rand van de kern van de deelgemeente Vichte. Vichte is vlot bereikbaar doordat het vlakbij een afrit van de E17 ligt. 
De Oudenaardestraat ligt tussen de Beukenhofstraat en de Heirbaan die Vichte respectievelijk verbinden met Sint-Lodewijk (Zwevegem) en Engelhoek (Anzegem). Langsheen de Oudenaardestraat vormen grootschalige bedrijven en woningen een onderbroken lint. Tussen Vichte en Nieuwenhove (Waregem) heeft zich langs Waregemstraat een lint van alleenstaande woningen ontwikkeld.  Dit met uitgezondering voor de oostelijk gelegen weilanden.
Het noordelijke deel van het plangebied is voornamelijk onbebouwd en gaat gevoelsmatig mee met de noord-oostelijk gelegen open ruimte.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging (60 dagen): vanaf 24/02/2020 t.e.m. 24/04/2020                   
Datum, uur en plaats van eerste participatiemoment: 27/02/2020 om 19 uur in ‘t Prutske cultureel centrum De Stringe, Ommersheimplein 5, 8570 Anzegem