Site Neyrinck (on hold)

Situering

Het RUP strekt zich uit over een grote open ruimte die zich op 500 m ten oosten van de kern van de gemeente Lendelede bevindt. De open ruimte werd eerder opgenomen in het masterplan rond de westelijk aangrenzende Nelca-site. In uitvoering van dit masterplan is het nodig dit RUP op te maken en de ontwikkelingsperspectieven omtrent deze site vast te leggen. Concreet behandelt het RUP volgende elementen:
- de gedeeltelijke herziening van het geldende BPA nr. 3 Stationsstraat en de gedeeltelijke herziening van het RUP nr. 8 Stationsstraat
- vrijwaren van de open groene ruimte en het creëren van een publieke toegang
- ontwikkelingsperspectieven voor woonontwikkelingen binnen de groene publieke ruimte
- ontwikkelingsperspectieven voor de bestaande vrijstaande woningen langs de Stationsstraat vastleggen (omtrent appartementisering, behoud groen, enz.)

Deze vragen werden reeds in het voorjaar van 2018 meegenomen in een ontwerpend onderzoek rond dit plangebied. 

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lendelede, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 17 februari 2005.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging liep van 26/04/2019 t.e.m. 25/06/2019                   

Het eerste participatiemoment vond plaats op 06/05/2019 om 19 uur in het Gemeentehuis te Lendelede.
 

Dossierstukken