Tybersite

Situering

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 2 juni 2005. 

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld: 
- Herbestemming van ambachtelijke zone naar natuurgebied
- Vertaling van het masterplan herbestemming Tybersite, met onderzoek naar het type ontwikkeling op de voormalige bedrijfssite.
- Opstellen visie voor de ontwikkeling van retail/groothandelsontwikkelingen langs de N8 en de vertaling hiervan in een bestemmingsplan en voorschriften
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken