Landschapsafwerking

Situering

Het bouwmaterialenbedrijf Francenne situeert zich in het oosten van de gemeente Spiere-Helkijn, zowel ten noorden als ten oosten van de grens met Wallonië. Het bedrijf bestaat sinds 1986 en bevindt zich tot op vandaag nog steeds op dezelfde locatie. Ten tijde van de oprichting was het plangebied voornamelijk bestemd als woonzone. In 1996 werd een BPA opgesteld waarin het bedrijf rechtszekerheid geboden werd en een bedrijvenzone werd ingetekend. In 1998 werd  het gewestplan van 1977 echter gewijzigd en kwam het bedrijf alweer in woonzone, woonuitbreidingsgebied en landbouwzone te liggen. Aangezien het bedrijf zich sinds de opstart reeds sterk heeft uitgebreid en tijdens het proces telkens gegarandeerd werd dat een bedrijf op die exacte plaats geen probleem zou zijn, is het noodzakelijk om het bouwmaterialenbedrijf Francenne eindelijk rechtszekerheid te geven. Het volledige bedrijf werd in het plangebied opgenomen en vormt er een groot deel van.   

Ook het woonuitbreidingsgebied wordt volledig in het plangebied opgenomen, opdat dergelijke bestemmingen in de huidige context duidelijk herdacht moeten worden. 

Het derde onderwerp van het RUP betreft de landschappelijke afwerking van de Ijzeren Bareel. In het gebied en in de dichte omgeving bevinden zich enkele verkavelingen waar sprake is van een sterke druk op de leefbaarheid. Het is vanzelfsprekend dat deze druk zoveel als mogelijk moet worden geminimaliseerd door middel van een maximale afwerking van de bedrijvenzone naar de omgeving toe. 

 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging: vanaf 05/07/2018 t.e.m. 03/09/2018
Participatiemoment: 08/08/2018 van 9u tot 18u in het gemeentehuis van Spiere-Helkijn, Oudenaardseweg 71, 8587 Spiere-Helkijn