Planologische attesten

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging: vanaf 10/11/2017 t.e.m. 08/01/2018 
Participatiemoment: op 05/12/2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur in de Euro Equuszaal.