Spoorweglaan

Situering

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld:

  • de ontwikkeling van een woonzone
  • de inplanting van een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, met de bedoeling om er een brandweerkazerne te voorzien

Het RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waregem, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 19 april 2007 (B.S. 14.05.2007).
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing