De Geit

Situering

De opmaak van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) kadert in de uitvoering van het positief planologisch attest dat op 22 mei 2017 door de gemeenteraad van Zwevegem werd toegekend aan de eigenaar van het restaurant De Geit. De ruimtelijke randvoorwaarden voor de bestendiging en uitbreiding van het restaurant worden in het RUP vastgelegd.

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

  • Periode van eerste raadpleging: vanaf 21.06.2018 t.e.m. 20.08.2018
  • Participatiemoment: 03/07/2018 om 19u30 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 Zwevegem