Gemeentepark

Situering

Het gemeentelijk RUP Gemeentepark wordt gemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem goedgekeurd bij besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 1 april 2004.
De doelstellingen van dit ruimtelijk uitvoeringsplan zijn:

 • Bestemming en voorschriften inzake bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied met aandacht voor de inrichtingsmogelijkheden voor het gemeentepark in functie van beslissing van het gemeentebestuur 
 • Vastleggen van de bebouwingsmogelijkheden bouwblok Otegemstraat – Ommegangstraat 
 • Het vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het voormalige gemeentehuis en koetshuis
 • Het definiëren van de ontwikkelingsmogelijkheden van het gemeentepark rekening houdende met de recente evoluties
 • Vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de parking Gambrinus
 • Actualiseren van de garagewegen
   

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

 • Periode van eerste raadpleging: van 01.09.2018 t.e.m. 31.10.2018
  De documenten liggen ligt gedurende 60 dagen ter inzage van iedereen in het Gemeentepunt (Woon- en Leefomgeving). Tijdens de duur dat de startnota ter inzage ligt, kunnen schriftelijke bezwaren en opmerkingen gericht worden aan het College van burgemeester en schepenen of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de balie van de dienst Woon-en Leefomgeving in het Gemeentepunt. Mondelinge vragen/opmerkingen/bedenkingen kunnen tijdens het participatiemoment worden besproken.
 • Participatiemoment: 05/09/2018 om 19 uur in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 Zwevegem