Omleidingsweg IMOG - Trekweg Moen

Situering

Het onderwerp van dit RUP betreft de ontsluiting van de bedrijvenzone Moen-Trekweg en IMOG. De huidige ontsluiting van vrachtverkeer via de Sluislaan botst immers met bovenlokale beleidsopties van een Habitatrichtlijngebied langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, t.h.v. de Vaarttaluds en het Orveytbos. Anderzijds zorgt vrachtverkeer doorheen de kern van Moen voor teveel hinder.

De historiek van het onderzoek rond deze problematiek en de eerder gezette stappen om tot dit RUP te komen, worden beschreven in de procesnota horende bij de RUP (zie “2.1. Historiek RUP” op pag. <?>).
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van raadpleging over de startnota: van 4/11/2019 t.e.m. 2/1/2020                  

Datum, uur en plaats van participatiemoment over de startnota: dinsdag 12 november om 18u30 in OC Den Tap, Moen