Furniere

Situering

Het RUP omvat het voormalige bedrijfsterrein Furniere en het achterliggende landbouwgebied. Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Anzegem, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 24 maart 2005. 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan behandelt de herbestemming van de paarse sproet, die de bedrijfssite Furniere omvat en het deel van een landbouwperceel.  Via dit RUP wordt een opstelling gemaakt van een ruimtelijke afweging met objectieve parameters, van waaruit de wenselijkheid voor een functiewijziging van de bedrijfssite in het plangebied wordt nagegaan.  
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken