Lendedreef-Schaliënhof

Situering

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld:
- Momenteel ligt het plangebied volgens het onderliggend BPA Schaliënhof (goedgekeurd bij MB d.d. 23 oktober 1984) in een zone met als hoofdbestemming horeca, detailhandel, diensten en kantoren en als nevenbestemming wonen. Met dit RUP wordt wonen opnieuw als hoofdbestemming toegelaten. 

Het RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Anzegem, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 24 maart 2005 (B.S. 14.05.2007).
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken