Pareelstraat wijziging B

Situering

Het RUP ‘Pareelstraat wijziging B’ wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 24 maart 2005.

In het BPA nr. 12 Pareelstraat werd een ontsluitingsweg naar een parking van het achterliggende koopcentrum (Molecule) voorzien in het plangebied. Op vandaag wordt de parking echter ontsloten via de Pareelstraat. Op de kruising van de Pareelstraat en de Ingooigemstraat wordt een lichtenregeling voorzien. Hierdoor zullen de huidige mobiliteitsproblemen ter hoogte van de Pareelstraat aangepakt worden en is er geen noodzaak meer om de parking te ontsluiten via de ontsluitingsweg zoals voorzien in het BPA. De aanleg van dit kruispunt werd uitgevoerd tijdens de procedure van dit RUP.

De percelen langs de Ingooigemstraat waar de ontsluitingsweg werd ingetekend in het BPA, waren in het gewestplan bestemd als woongebied met landelijk karakter. De gemeente wenst opnieuw bouwmogelijkheden te geven aan deze percelen. Daarnaast wenst de gemeente de achterliggende gronden terug een agrarische bestemming te geven. 

Door het plangebied loopt tevens een voetweg. In het BPA nr. 12 Pareelstraat werd een alternatief tracé voor de voetweg opgenomen. Binnen dit RUP zal de continuïteit van deze voetweg verzekerd worden; hiervoor wordt een deel van het BPA, bestemd als zone voor parkeerplaatsen opgenomen binnen het plangebied.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging liep van 9/11/2018 t.e.m. 7/1/2019               

Het eerste participatiemoment vond plaats op 22 november 2018 om 19u30 in ‘t Prutske cultureel centrum De Stringe, Ommersheimplein 5, 8570 Anzegem
 

Dossierstukken