Houtekietstraat-Verrieststraat

Situering

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Deerlijk, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 18 oktober 2007. 
Het RUP bestaat uit 2 deelgebieden nl. Houtekietstraat en Verrieststraat, elk met hun eigen problematiek en doelstellingen.
Bedrijventerrein Houtekietstraat betreft een bedrijventerrein van +/- 7 ha aan de rand van Sint-Lodewijk. Het terrein is gelegen in milieubelastend industriegebied, maar wordt op vandaag eerder aangewend als ambachtelijke bedrijvenzone. 
Het terrein Verrieststraat betreft een kleine paarse sproet aan de rand van Sint-Lodewijk. Het terrein is volgens het gewestplan gelegen in milieubelastend industriegebied en betreft een verlaten bedrijfssite, met deels vervallen bedrijfsgebouwen. 
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging (60 dagen): vanaf 22 november 2021

Datum, uur en plaats van eerste participatiemoment: 
8 december 2021 in het buurthuis de Gilde in Sint-Lodewijk.
19u over het deelgebied Verrieststraat
20u over het deelgebied Houtekietstraat
 

Dossierstukken