Onderlandenstraat

Situering

Langsheen de Onderlandenstraat bevinden zich een 5-tal verouderde woningen. Deze woningen zijn bouwfysisch in slechte staat en hebben ook een beperkte woonoppervlakte. Achter deze woningen ligt een groot perceel dat op vandaag niet ontsloten kan worden. Dit perceel is te groot om als tuin bij de woningen te gebruiken. Het ontsluiten van dit perceel biedt een grote potentie naar verdichting in het centrum van Helkijn. Deze verdichting moet weliswaar in verhouding zijn met de schaal van de dorpskern van Helkijn.

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld: 
- Het plangebied is gelegen in het goedgekeurd bpa nr. 1 Centrum (3 oktober 1996). De voorschriften van het BPA zijn in die mate dwingend dat kwalitatieve verdichting onmogelijk is. Het BPA laat enkel aaneengesloten (en/) of halfopen bebouwing toe langsheen de Onderlandenstraat. De intercommunale Leiedal heeft voor het plangebied een snelverkennend onderzoek verricht waarin een aantal bouwmogelijkheden voor woonprojecten onderzocht werden (20-07-2007). In 2007 werd een RUP opgestart om het snelverkennend onderzoek juridisch te verankeren. Dit RUP werd na de plenaire vergadering door de gemeente stopgezet.  
- Dit RUP zal verder de bouwmogelijkheden vastleggen met aandacht voor de specifieke context van het plangebied en het kwalitatief wonen in het centrum van Helkijn.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging liep van 15 oktober 2019 t.e.m. 13 december 2019.
                   
Het eerste participatiemoment vond plaats op 30 oktober van 16u tot 18u op het gemeentehuis van Spiere Helkijn.
 

Dossierstukken