Gemeentepark

Situering

Het gemeentelijk RUP Gemeentepark wordt gemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem goedgekeurd bij besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 1 april 2004.
De doelstellingen van dit ruimtelijk uitvoeringsplan zijn:
-Bestemming en voorschriften inzake bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied met aandacht voor de inrichtingsmogelijkheden voor het gemeentepark in functie van beslissing van het gemeentebestuur 
- Vastleggen van de bebouwingsmogelijkheden bouwblok Otegemstraat – Ommegangstraat 
- Het vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het voormalige gemeentehuis en koetshuis
- Het definiëren van de ontwikkelingsmogelijkheden van het gemeentepark rekening houdende met de recente evoluties
- Vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de parking Gambrinus
- Actualiseren van de garagewegen
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken