Recreatieve zone Heirweg

Situering

Op vandaag ligt het voetbalveld in Heirweg grotendeels in woongebied met landelijk karakter en voor een klein deel in landbouwgebied. Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt het bestaande voetbalveld van Heirweg juridisch-planologisch bestemd tot recreatiezone.

Naast het voetbalveld ligt een kerkhof en een parking. Deze parking ligt grotendeels in natuurgebied. Binnen de juridische context bestaat er op dit moment geen mogelijkheid om te parking te reorganiseren of her aan te leggen. Met dit RUP wordt een oplossing gezocht voor deze problematiek.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing