Brandweerkazerne

Situering

Het RUP omvat

- de optimalisering van de huidige bedrijfssite Devos-Caby
- de huisvesting van een gemeenschappelijke brandweerkazerne voor de korpsen van Vichte en Deerlijk op het zuidelijke deel van de huidige bedrijfssite

Het RUP bouwt verder op de weerhouden locatie, de randvoorwaarden, uitgangspunten en globale ruimtelijke opties zoals beschreven in het eindrapport van het locatieonderzoek brandweerkazerne Anzegem en Deerlijk, opgemaakt door intercommunale Leiedal in januari 2015.

Het RUP houdt rekening met de verleende adviezen op dit eindrapport door de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid (Ruimte Vlaanderen).

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken