Kruispunt Molenhoek

Situering

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Deerlijk, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 18 oktober 2007.

Het plangebied betreft een gebied dat bestaat uit twee percelen. Op het noordelijke perceel stond vroeger de Sint-Annakerk en op het zuidelijke perceel de bijhorende pastorie. Vandaag zijn beide afgebroken en liggen de percelen braak.

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld:

Voor de site wordt een toekomstbestendige visie opgemaakt. Dit verder bouwend op de krijtlijnen uit het masterplan Deerlijk. In deze visie worden verschillende scenario’s afgewogen, rekening houdend met volgende aspecten:

       - Kernversterking waarbij het voorzien van centrumfuncties (bv. wonen, kantoren, diensten, handel…) wordt geïntegreerd. 
       - Het verkeersveiliger inrichten van de infrastructuur voor trage weggebruikers en de ruimtelijke verweving ervan. 
       - Het bijkomend voorzien van parkeerplaatsen voor Buurthuis De Wieke. Voor het bepalen van het programma zullen parkeertellingen worden uitgevoerd tijdens activiteiten die doorgaan in Buurthuis De Wieke.

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie


 

Dossierstukken