WUG Sint-Pieter

Situering

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kuurne, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 
5 juli 2007. 

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de fasering van de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Sint-Pieter behandeld. De gemeente Kuurne wil hiermee de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied bevriezen, conform de beslissing in het GRS. 
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken