Dorpskom

Situering

In dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld:
- Het plangebied van dit RUP overlapt het volledige plangebied van het BPA Dorpskom, wijziging E (goedgekeurd bij MB d.d. - 
19.06-2003)
- Aansluitend aan dit plangebied wordt een extra zone toegevoegd, gelegen tussen de Stationsstraat, de Juliën Ottevaerelaan en de Nieuwstraat. De zuidelijke grens van deze zone wordt gevormd door de zachte doorsteek  die de Juliën Ottevaerelaan met de Nieuwstraat verbindt.

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lendelede, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 17 februari 2005.

De gemeente wenst dit RUP op te maken vanuit de doelstelling om het centrum van het dorp verder te verdichten. Hiervoor ondergaan enkele percelen binnen het plangebied een bestemmingswijziging en worden de ontwikkelingsmogelijkheden van enkele percelen vastgelegd.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie


 

Dossierstukken