Vandewalle-Ventilo NV

Situering

Op 10/08/2011 keurde het schepencollege van Lendelede het planologisch attest voor de uitbreiding van het bedrijf Vandewalle- Ventilo NV goed onder voorwaarden.

In navolging hiervan werd het RUP Vandewalle-Ventilo NV opgestart. Na de plenaire vergadering op 26/06/2012 werd beslist om de procedure van het RUP op te schorten tot er meer duidelijkheid was over een eventuele aankoop van gronden.

Op 16/11/2016 besliste het schepencollege van Lendelede om het RUP terug op te starten na een grondruil waarmee een beter plangebied bekomen werd.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

 

 


 

Dossierstukken