Sprietestraat

Situering

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waregem, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 19 april 2007 (B.S. 14.05.2007).

Het plangebied omvat een bedrijfssite van het voormalige textielbedrijf Bonfort Verstraete-Hahn NV dat karpetten, kamerbreed tapijt en BCF-garens produceerde. In 2011 werd een samenwerking “Bade” opgestart tussen de Turkse Baytekst Tekstil en Verstraete-Hahn NV waarbij de productie deels werd overgeheveld naar Turkije. Sinds 2013 werd ten slotte alle productie  van Bonfort Verstraete-Hahn NV geïntegreerd binnen een nieuw merk “Bade Europe NV”. Op vandaag wordt een 6.000 m² van de bedrijfssite gebruikt door Bade Europe NV. De overige 40.000 m² van de bedrijfssite staat op vandaag leeg. De volledige bedrijfssite is op vandaag eigendom van Verstraete-Invest NV.

De eigenaar wenst zijn bedrijfssite opnieuw te intensifiëren maar is hierin beperkt door het vigerende Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) nr. 73 Leemput. Dit BPA spreekt zich enkel uit over een uitbreiding van het bestaande bedrijf, en biedt dus geen mogelijkheid om andere bedrijven onder te brengen.

Via onderstaand RUP worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijfssite Verstraete-Invest NV bepaald. Daarnaast wenst dit RUP uitspraak te doen over de bouwmogelijkheden van het landelijk woonlint langs de Sprietestraat. 
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie


 

Dossierstukken