Vital Moreelsplein

Situering

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 24 maart 2005. 

In de gemeente Anzegem wordt een ‘zachte ring’ uitgebouwd. Dit is een route voor fietsers en voetgangers, die de open ruimte in de gemeente op de kaart wil zetten. Op vandaag is de route reeds bewegwijzerd, maar men wenst het concept verder uit te bouwen, onder andere op recreatief en educatief vlak. Het Vital Moreelsplein vormt het startpunt van de zachte ring. In functie van het uitbouwen van dit startpunt wordt onderhavig RUP opgemaakt.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken