Douterloigne reconversie

Situering

Voor het plangebied bestaat een recent goedgekeurd RUP voor het behoud van de bedrijfssite. Er is echter kort na deze goedkeuring beslist om de bedrijfsactiviteiten op deze site niet langer te continueren. Gezien het vigerende plan is opgemaakt op basis van een planologisch attest en dit attest enkel vergelijkbare bedrijvigheid mogelijk maakt, is vanuit de gemeente beslist om een nieuw RUP op te maken. Dit RUP behelst een reconversie van de bedrijfssite, waarbij de nieuwe invulling bijdraagt tot de herontwikkeling van de Heirweg. De focus blijft deels op ondernemen, maar in de vorm van lokale bedrijvigheid. Daarnaast worden ook woningen voorzien om een goede overgang tussen het wonen en de bedrijvigheid mogelijk te maken. Op het laagst gelegen deel wenst de gemeente Anzegem een groene speelruimte te realiseren. Deze verschillende elementen zullen in het RUP worden behandeld.

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken