Drie Kaven

Situering

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  ‘Drie Kaven’ wordt opgemaakt om de site van de gemeentelijke voetbalvelden en sportaccommodatie van de Drie Kaven uit te breiden.

 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken