Barakke

Situering

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 18 oktober 2007. 

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld: 
- Het mogelijk maken van een bouwproject op de site Barakke op basis van het voorliggende ontwerp en de tegenoverliggende hoek.
- Het meenemen van een beperkt aantal percelen in de onmiddellijke omgeving in functie van het verhogen van de flexibiliteit van de stedenbouwkundige regelgeving.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing