Windhoek

Situering

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld: 
- de realisatie van volkstuintjes voor de inwoners van Waregem
- de inplanting van een loods voor het ‘Kelderke’, een organisatie die instaat voor voedselverdeling aan hulpbehoevenden
- een nieuwe ontsluitingsweg voor de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin die aantakt op de bestaande wegenis van het bedrijventerrein de Windhoek
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging liep van 9 april 2018 t.e.m. 7 juni 2018.

Het eerste participatiemoment vond plaats op dinsdag 24 april 2018 tussen 14u en 18u in de Euro Equuszaal van het stadhuis, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem.
 

Dossierstukken