Deknudt-Decora

Situering

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Deerlijk, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 18 oktober 2007. 

Deknudt Mirrors ontstond in 1971 en ontwerpt, produceert en commercialiseert decoratieve spiegels en bijpassend meubilair. 
Steeds meer werden de activiteiten in de De Cassinastraat afgebouwd, waardoor grote delen van het bouwblok zijn leeg komen te staan.  
Een deel van het historisch gegroeide bedrijfsblok werd reeds afgesplitst en werd betrokken door Grafimat. Recent werd dit deel van de site opgekocht door ontwikkelaar ERIBO, die er appartementen wil ontwikkelen.  

De gemeente Deerlijk onderzocht, via Kameleon en de Segmentatiestudie, de mogelijkheden van een herbestemming van het bouwblok. In overleg met de eigenaars ontstond een gedragen inrichtingsschets. Deze inrichtingsschets vormt de basis van het RUP.   

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld: 
- de ruimtelijke herontwikkeling van de bestaande bedrijfssite Deknudt
- de functieverbreding van de bestaande bedrijfssite Deknudt
- het ruimtelijk op elkaar afstemmen van bovenstaande ontwikkelingen
- de reconversie van de bedrijfssite Grafimat naar een woonproject
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken