Roterij Sabbe

Situering

Het RUP Roterij Sabbe bepaalt de ontwikkelingsmogelijkheden van de cluster van bebouwing met bijhorende open ruimte rond het beschermde monument van de roterij Sabbe in het Vlaspark Kuurne. 
In functie van de herwaardering van deze (erfgoed)site en het creëren van een maatschappelijke meerwaarde op deze site, is het nodig mogelijkheden te bieden en randvoorwaarden scherp te stellen.  
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken