Heulsestraat

Situering

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. 

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld: 

- Het vereenvoudigen en homogeniseren van het plan en de voorschriften van het RUP Heulsestraat, goedgekeurd dd. 13 september 2007.
- Opmaken van een visie op de ontwikkeling van het binnengebied.
- Het verankeren van de ontwikkelingsmogelijkheden van het binnengebied in voorschriften.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken