Centrum

Situering

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kuurne, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen op 5 juli 2007.


Dit ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt de ontwikkelingsmogelijkheden van de bebouwing en bijhorende open ruimte in het centrum van Kuurne volgens de principes van het masterplan Kuurne 2035.  
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging (60 dagen): vanaf 21/01/2022 t.e.m. 21/03/2022

          
Datum, uur en plaats van eerste participatiemoment: 17 februari 2022, van 18 tot 21 uur te Kuurne, Kattestraat 188 (Kubox cultuur centrum),

indien dit niet mogelijk is door corona, gaat het infomoment door via MS Teams.
 

Dossierstukken