Mirakelstraat

Situering

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waregem, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 19 april 2007 (B.S. 14.05.2007).

Het plangebied omvat enerzijds de voormalige bedrijfssite van het textielbedrijf Interspinning NV die sinds 2000 op de site gehuisvest was. De bedrijfsgebouwen hebben sinds de jaren ‘60 als weverij en spinnerij gediend, maar kwamen in 2015 leeg te staan. In de jaren ‘70 kwam het textielbedrijf Deslee/Vanhoutte zich op het terrein vestigen en werd naar aanleiding daarvan een BPA opgemaakt. Het BPA nr. 74 Mirakelstraat had de bedoeling het bedrijf meer rechtszekerheid naar functioneren en uitbreiding te bieden. Met het BPA werd tevens een brede waaier aan bedrijfsactiviteiten toegelaten. Ondertussen is de vraag gerezen om op de site een beperkte invulling van KMO’s toe te laten, mede om de overlast voor de buurt te verminderen.  

Anderzijds bestaat het oostelijke deel van het plangebied uit het vlasverwerkend bedrijf Van Marcke. Het bedrijf werd in 1945 opgericht en wordt sinds 1984 geleid door Philippe Van Marcke, die hetzelfde jaar de BVBA Van Marcke opricht. Tot op vandaag bestaat de bedrijfsvoering uit vlasvezelbereiding en -verwerking, groothandel en stockage van vlasproducten. Het bedrijf telt drie personen - de zaakvoerder en twee arbeiders. Het sectoraal BPA nr. 79 zonevreemde bedrijven van 2002 maakt het voor Van Marcke mogelijk om de bestaande bedrijfsgebouwen te renoveren en deze eventueel te vervangen door een nieuwbouw. De gebouwen werden uiteindelijk niet vervangen, maar uitgebreid met enkele nieuwbouwloodsen. Het grondgebied van ongeveer 1,5 hectare wordt met het oog op een toekomstgericht en geïntegreerd verhaal opgenomen in dit RUP. Het volledige plangebied is ongeveer 4 ha groot.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken